Které další prvky můžeme do zahrady použít, pokud je na to vhodné místo nebo příležitost.

Střešní zahrady

Jsou řazeny jako biotopy s extrémními přírodními podmínkami. Ve většině případů jsou to stanoviště s celodenním osluněním, minimem substrátu a velkým odparem vody. Na tato stanoviště lze vysazovat pouze některé druhy rostlin.

Střešní zahrady dělíme na dva typy: extenzivní a intenzivní a oba v rámci realizace nabízíme.

Extenzivní v podstatě bezúdržbové, s minimální vrstvou speciálního substrátu, na které je omezen přístup pouze pro potřeby nejnutnější údržby. Rostou zde pouze sukulentní druhy pokryvných rostlin nebo některé traviny. Intenzivní se vyznačují větší vrstvou substrátu, objevují se zde i keře, případně menší stromy. Plochy slouží jako pobytové, vyžadují více péče, je zde možná i instalace závlahy.

 Zelené stěny 

Rozdělujeme na exteriérové a interiérové. My se zabýváme těmi interiérovými.

Jsou to v podstatě rostliny na svislé konstrukci. Využití je roznorodé; v bytech, kancelářích, vestibulech obchodních budov atd.  Tyto prvky působí vždy vysoce esteticky a reprezentativně. Jejich rozměry se dokáží přizpůsobit jakémukoli prostoru, mluvíme tedy o zelných stěnách na míru. Další výhodou je to, že je můžeme umístit i do tmavších prostor s minimem osvětlení, kdy tento nedostatek nahrazujeme světlem umělým.

Zahradní jezírka

Lze je využít také jako koupací jezírka a v poslední době nahrazují bazény. Jejich výhodou je hlavně jejich vzhled. Zatímco bazén je užíván pouze několik měsíců v roce a poté je nejčastěji zakrytý plexisklem, jezírko působí vzhledně i přes zimu.

Jezírka lemuje pobřežní zóna rostlin a přechod mezi vodou a zbytkem zahrady je plynulý. Koupací jezírko má dvě základní části; čistící zónu vodních a bahenních rostlin a samotnou koupací plochu, která je hlubší a bez rostlin. Je dobré mít u jezírka přistínění v podobě například vyšších dřevin, aby zabránily celodennímu oslunění vodní plochy a tím i růstu řas.