Realizace našima očima

Realizace zahrad

ZAHRADY REALIZUJEME JIŽ ŘADU LET. ZA TU DOBU JSME SI OSVOJILI POSTUPY, KTERÉ FUNGUJÍ A KTERÉ  POUŽÍVÁME PŘI REALIZACÍCH. NAŠE PRÁCE JE SOUČASNĚ NAŠÍ ZÁBAVOU. TVORBA ZAHRAD NÁS BAVÍ. JE TO KREATIVNÍ ČINNOST, ALE I TA MÁ SVÉ ZÁSADY A POSTUPY.

Časová posloupnost činností

gal_realizace
23
7283

Modelace terénu

Terénem to vždycky začíná. Žádný sklon pozemku pro nás není problém. I když je zahrada v rovině, je při zakládání mnohdy nutno upravit terén. Tyto práce zaberou maximálně několik dní a zajímavé terénní úpravy mohou zahradě dodat nevšední vzhled.

V tomto kroku se provádí stavební práce a veškerá hrubá modelace. Po posouzení velikosti zahrady a náročnosti prací se rozhodneme, zda je potřeba využít techniku, či zda provedeme menší modelace ručně.

Každá zahrada se řeší individuálně a úpravy se dají provést nejen na nových, ale i na stávajících zahradách. Naše kroky s Vámi pravidelně konzultujeme a naše odborné zkušenosti dodají zahradě řád.

00_02

Závlaha patří k nejdůležitějším činnostem při údržbě zahrady. Záleží na vás, zda tuto činnost budete vykonávat sami nebo ji přenecháte technice. Pohodlnější způsob zavlažování zahrady je pořídit si automatický systém, který se o závlahu postará prakticky sám.

Instalace takového systému se obvykle provádí souběžně s realizací zahrady.

Nabízíme také možnost montáže závlahového systému do stávající zahrady. Dnes už lze závlahu řídit pomocí aplikace v mobilu.

Závlaha

Záhony

Všechny rostliny by v zahradě měly mít své místo a hlavně prostor. Nákupní velikost rostliny není nikdy tou finální. V současnosti se na tuto skutečnost velice rádo zapomíná a rostliny pak přerostou své určené místo a začnou utlačovat sousední rostliny.

S tímto a s dalšími věcmi Vám dokáže poradit zkušený zahradní projektant. Zároveň rostlinám dodá určitý kompoziční řád, aby výsledek nabízel příjemné pohledy během celého roku.

Ať už jde o keřový či trvalkový záhon, je nezbytné jej dobře založit, aby zůstal funkční nejen během jednoho roku, ale i během let následujících.

Záhony zpravidla mulčujeme. Na výběr je mnoho materiálů, které zabraňují prorůstání plevelů a zároveň jsou velmi estetické.

IMG_20171103_152727_upr01

Jezírka a vodní plochy

Jezírko v zahradě je nutné správně umístit. Celodenní žár či úplné zastínění mohou tomuto ekosystému dát pořádně zabrat.

Vodní plocha v zahradě je zajímavým přírodním biotopem. Může zároveň sloužit jako koupací jezírko, i když v něm rostou rostliny nebo plavou ryby.

Důležitou součástí je kvalitní filtrace či dostatečně velká čistící zóna vodních a bahenních rostlin. Spousta jezírek využívá kombinaci obojího.

Vodopády  a potůčky dokáží oživit zahradu ještě více a přidat jí nový sluchový vjem. Koupání v jezírku působí příznivěji na naši psychiku než koupání v obyčejném bazénu.

09
00_03
DSC_0499_01

Stavební prvky

Stavební prvky v zahradě nejsou žádnou výjimkou. Od cestiček, plotů, zídek a schodišť až po náročnější stavby jakými jsou altány, besídky nebo krytá stání pro vozidla. To vše je součástí zahradní architektury a mělo by se s nimi pracovat již při tvorbě návrhu.

Vzhled těchto prvků je pro každou zahradu jiný. Nespokojíme se s prefabrikáty. Vždy se snažíme jít cestou originality.

08

Vybrané realizace